امروز :
Skip to main content
دانلود
گوینده پادکست: آیت‌الله عابدینی

قرآن برای چه کسی نازل شده است؟ لینذر من کان حیّاً. شب را بیدار می‌مانیم و احیاء میگیریم تا دل‌، زنده کنیم...