امروز :
Skip to main content

💢 خطبه اول:
- دستورهای اخلاقی از امام صادق
- بدترین مردم از منظر پیامبر اکرم
- جشن فعالان قرآنی

💢 خطبه دوم:
- سالگرد حملۀ نظامی آمریکا به افغانستان
- فرهنگ تولید در روستا احیا شود
- بیانات رهبر انقلاب دربارۀ نابودی رژیم صهیونیستی

 

📥 دریافت نسخه مطالعه نشریه (روی لینک مقابل کلیک کنید): نشریۀ ذکر جمعه شماره ۱۵۴