امروز :
Skip to main content

#عکس‌نوشتنماز جمعه خدمت به آگاهی سراسری ملت ایران است؛ چون نماز جمعه یك عمل صرفا عبادی نیست؛ عملی است كه در ذات و تركیب خود، آگاهی بخش است؛ نسل جوان ما تشنه‌ی حقیقت، فهمیدن و آگاه شدن است. نمازهای جمعه باید بتواند این تشنگی را به نحو نیكوتر رفع كند. (حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی)