امروز :
Skip to main content

محل اجتماع مومنین مسجد است، هر مسجدی مثل یک چشمه است که اگر بخواهیم نماز جمعه باشکوه داشته باشیم این چشمه ها باید به یکدیگر وصل شوند و رودخانه شوند و بیایند به اقیانوس نمازهای جمعه در همه جای کشورهای اسلامی، این نگاه را باید به مساجد داشته باشیم.

به مناسبت روز جهانی مسجد؛ آیت‌الله عابدینی - خطبه‌های ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲