امروز :
Skip to main content

«دعوت به حجاب باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد و به هیچ وجه نباید افراد را تحقیر کنیم چرا که هیچ انسانی با تحقیر عفیف و باحجاب نمی‌شود. اگر ما بخواهیم ۱۰۰ نمره به کرامت و حجاب بدهیم، خوب است ۵ نمره به حجاب و ۹۵ نمره به کرامت بدهیم».

آیت‌الله عابدینی (۱۴۰۲/۴/۲۰)